Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par augsnes un ūdens mikrofloru, par mikroorganismu vietu ekosistēmās un to izmantošanu vides attīrīšanā no piesārņojuma. Mērķa sasniegšanai studenti apgūst teorētiskās zināšanas lekcijās, semināros un e-kursā un ekskursijās iepazīstas ar mikroorganismu praktisko izmantošanu un to darbības izpausmēm vidē.