Laboratorijas darbu cikla mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajām optikas atziņām un apgūt to pētījuma metodes. Cikls aptver visas optikas kursa pamatdaļas.