Kurss ir domāts filozofijas specialitātes bakalaura programmas studentiem. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus gan ar cilvēka - dzīvnieka attiecību problemātiku, gan analizēt filosofisko argumentāciju, kas tiek izmantota diskusijās par dzīvnieku ētisko statusu.