Pārskats par XX gadsimta ētikas teorijām un to analīze, kas ietver analītisko pavērsienu (Mūrs, Aijers, Stīvensons, Vitgenšteins,Hurka,u.c.), eksistenciālo fenomenoloģiju(Heidegers, Sartrs), dekonstruktīvismu(Deridā, Delēzs, Liotārs, Fuko, Badjo u.c.), pavērsienu uz otru(Levinas, Višogroda),feministisko ētiku (Simona de Bovuāra, Gilligena u.c., diskursa ētiku(Habermass)un komunitārismu(Teilors, Makintairs)