Kursa mērķi: padziļināt izpratni par fenomenoloģijas, kritiskās teorijas, poststrukturālisma/postmodernisma, feminisma, socioloģisko/interdisciplināro sabiedrības studiju ietekmi uz sociālās filozofijas nostādnēm un aktuālo sociālo zinātņu un sabiedrības problēmu skaidrojumu, pievēršoties tuvāk tā dēvētā “pavērsiena uz subjektivitāti”, “normatīvā pavērsiena” analīzei, kā arī modernisma/postmodernisma nošķīrumam un jaunajām sociālajām kustībām un postdisciplināro diskusiju kontekstā.