Kurss sniedz ieskatu mūsdienu aktuālajās sociālo zinātņu teorijās, kas ir nozīmīgas komunikācijas procesu izzināšanā.