Kurss dod pārskatu par komunikācijas veidiem, to praktiskajām izpausmēm un teorētiskajiem skaidrojumiem.