Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dažādās dzīves sfērās izmantojamo ķīmisko vielu un materiālu sastāvu, īpašībām un darbības principiem, atspoguļojot to lietošanas dažādos aspektus, lai pilnveidotu teorijas un prakses sasaistes prasmes un padziļinātu zināšanas par ķīmijas lomu mūsu dzīvē. Kursā ietverti laboratorijas darbi par sadzīves ķimikāliju izmatošanu, apgūstot ķīmiju skolā.