Mūsdienīgs mācību process nav iedomājams bez IT aprīkojuma izmantošanas, tāpēc studiju kursa mērķis veidot studentu, topošos ķīmijas skolotājus, izpratni par daudzveidīgajām informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām skolotāja ikdienas darbā un mācību procesā. Studenti apgūs prasmes internetā sameklēt skolotājam nepieciešamo multimediju informāciju, novērtēt interneta un citas digitālās multimediju informācijas noderīgumu mācību darbam un organizēt skolēnu mācību darbu ar to. Piedāvātās studiju nodarbības studentiem ļaus iegūt prasmes darbā ar ķīmijas apguvē noderīgu programmatūru. Studenti mācīsies pilnveidot (veidot) digitālo līdzekļu saturu un noformējumu. Praktiskajās nodarbībās studenti apgūs interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras, sensoru, videoprojektora u. c. IT aprīkojuma izmantošanu.