Studiju kurss "Informācijas pakalpojumi" ir Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes bakalaura studiju programmas A daļas nozares pamatstudiju kursu IV bloka "Informācijas izplatīšana" daļa - otrā gada pilna laika studentiem 4.semestrī, - nepilna laika studentiem 4.semestrī.