Kursa mērķis ir radīt priekšstatu par mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām skolas fizikā, kā arī attīstīt e-izglītības materiālu veidošanas un izmantošanas mācību procesā prasmes.
Kursā tiek sniegts vispārīgs pārskats par e-izglītību kā e-vidē īstenotu mūsdienu izglītības daļu, kā arī par mūsdienu tīmekļa aktualitātēm kopumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Moodle e-kursu izveidei. Kursa noslēgumā tiek praktiski izveidoti un e-vidē ievietoti e-fizikas materiāli izmantošanai skolas fizikas praksē.