Ievadkurss matemātikas pamatjēdzienos, kuri nav saistīti ar robežpārejas procesiem un nepārtrauktību. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar šiem pamatjēdzieniem un palīdzēt izstrādāt noteiktas iemaņas to izmantošanā.