Course Image Ģeog5105 : Vides ģeomorfoloģija

Ģeog5105 : Vides ģeomorfoloģija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu zināšanu iegūšanu par zemes virsas fizikālās ainavas izmaiņām, reljefa veidotājprocesu, reljefa formu un to uzbūves lomu vides apstākļu veidošanā, dabas …