Studiju kursa mērķis veidot studentu izpratni par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, datoru un datorsistēmu arhitektūru. Kursā aplūko datorsistēmu sastāvdaļas, ievada un izvada operācijas, mikroshēmojumus jeb čipsetus, kopnes un to caurlaidību, ievades un izvades organizēšanas vispārīgos principus. Kursā aplūko disku un video apakšsistēmas, failu sistēmas, mūsdienu datoru perifērijas ierīces un to darbības principus.