Šis ir ievadkurss datorikas specialitāšu studentiem. Studiju kursa mērķis veidot studentu izpratni par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, kā arī vispārīgu priekšstatu par skaitļojamo mašīnu vēsturi, ideju ģenēzi un pārmantojamību, mūsdienu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām saziņai tīmeklī, tajā skaitā izmantojot tiek apgūta e-studiju vide MOODLE. Kursā tiek aplūkoti datorikas fizikālie pamati, informācijas jēdziens, informātikas pamatjēdzieni, bināro kodu apstrāde datoros, loģiskie elementi, datoru arhitektūra. Kursa turpinājums ir kurss "Datorsistēmu uzbūve II”