Kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar Tīmekļa tehnoloģijām, pamatā apskatot klienta puses tehnoloģijas. Studenti apgūs lappušu veidošanas principus, valodas HTML, XHTML, CSS, JavaScript praktisku uzdevumu risināšanai. Studenti tiks iepazīstināti ar XML un tā lietojumiem.