Kursa mērķis ir apgūt datu bāzu pamatus. Kursa laikā studenti apgūst datu bāzu pamatjēdzienus un iemācās izveidot vienkāršu datu bāzi izmantojot datu bāzu pārvaldības sistēmu MS SQL Server. Kursā tiek apskatīti datu bāzu pamatjēdzieni (tabula, kolonna, domēns, saite, primārā atslēga, ārējā atslēga).