Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par galvenajām dabā sastopamajām organisko vielu klasēm, t.sk., biopolimēriem, kas nodrošina dzīvības procesus dzīvajos organismos, to analogiem, kā arī iepazīstināt maģistrantus ar bioorganisko savienojumu sintēžu stratēģijas pamatiem.
Studenti apmeklē lekcijas, piedalās semināros un praktiskajos darbos, sagatavo referātus par aktuāliem dabasvielu ķīmijas jautājumiem un tos prezentē.