Turpinājums ievadkursam matemātikas pamatjēdzienos, kuri nav saistīti ar robežpārejas procesiem un nepārtrauktību. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar šiem pamatjēdzieniem un palīdzēt izstrādāt noteiktas iemaņas to izmantošanā. Ieskaitei no klausītājiem tiks prasīta spēja orientēties jēdzienu sistēmā un pareizi tos lietot, tāpat arī prasme risināt noteiktu tipu uzdevumus.