Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par izdevējdarbības procesiem, dokumentu poligrāfiskā maketa sagatavošanas principiem, teksta un attēlu formātiem un to izmantošanu, kā arī attīstīt dokumentu un attēlu apstrādes iemaņas lietojumprogrammās MS Word, Adobe Acrobat Distiller un Adobe Photoshop. Kurss nodrošina izpratni par izdevējdarbības teorijas un prakses jautājumiem, veido prasmi izstrādāt dokumentu un attēlu poligrāfiskos oriģinālus, kā arī sagatavot tos publicēšanai tīmeklī.