Kursa mērķis ir veidot zināšanas par digitālo resursu būtību, veidiem, glabāšanas un izguves sistēmām un digitalizācijas procesu, kā arī attīstīt digitalizēšanas (fotogrāfiju un teksta dokumentu) un metadatu pievienošanas praktiskās iemaņas. Kurss nodrošina izpratni par digitālo bibliotēku teorijas jautājumiem, par digitālo objektu vadības sistēmām (to skaitā, multimediju sistēmām) un metodēm, veido prasmi vērtēt digitālo resursu kvalitāti, digitalizēt dokumentus un noteikt nepieciešamo metadatu kopumu.