Kursa mērķis - sniegt zināšanas par informācijas pārvaldības vispārīgajiem principiem, datorsistēmu struktūru un procesiem, par operētājsistēmām un to funkcionalitāti, kā arī par datu bāzu vadības sistēmu būtību, datu bāzu veidiem un izmantošanu praksē, par ER modeli un datu manipulācijas valodu SQL. Kurss nodrošina izpratni par datu bāzu teorijas pamatjautājumiem, attīsta iemaņas izstrādāt un informācijas pārvaldībā lietot dažāda satura datubāzes.