Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par tīmekļa vietņu būtību, veidiem, dizaina pamatprincipiem, plānošanu, organizēšanu un vērtēšanu. Iepazīstināt studentus ar tīmekļa tehnoloģijām, pamatā apskatot klienta puses tehnoloģijas (valodas HTML, XHTML, CSS, JavaScript praktisku uzdevumu risināšanai, XML un tā lietojumi), veicināt izpratni par tīmekļa tehnoloģiju attīstību, kā arī attīstīt tīmekļvietnes izstrādes iemaņas, izmantojot lietotāja līmeņa programmatūru.