Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieniem - iekapsulēšanu, mantojamību un polimorfismu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot objektorientētās programmēšanas paradigmu.