Kursa anotācija

Starptautiskās tirdzniecības teorija uzsver un analizē preču starptautiskās apmaiņas iemeslus un sekas. Tomēr starptautisko darījumu lielākā daļa notiek preču-naudas apmaiņas veidā. Tādēļ ir svarīgi saprast nacinālo valūtu eksistences priekšnosacījumus un to savstarpējo tirdzniecību valūtu tirgū. Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par valūtas tirgus darbības principiem, valūtas kursu veidošanos, savstarpējām sakarībām starp valūtas tirgu un reālo ekonomiku, kā arī analizēt dažādu valūtas sistēmu priekšrocības un trūkumus.

Rezultāti

Kursa nobeigumā studentam vajadzētu prast izskaidrot: 
1) kāpēc mainās valūtas kursi - vismaz tik daudz, cik zināms ekonomistiem; 
2) kāpēc ir tik grūti prognozēt valūtas kursa izmaiņas; 
3) kā var mazināt valūtas risku; 
4) kā kritiski izvērtēt komentārus par valūtas kursu izmaiņām presē, speciālā literatūrā, banku un politiķu paziņojumos, u.c.