Kurss izveidots, lai attīstītu un pilnveidotu studentu biznesa komunikācijas zināšanas un prasmes. Tas sniedz zināšanas, kā pārzināt, analizēt un vadīt komunikāciju uzņēmējdarbības vidē konkurences apstākļos.